Inqwelo yakho

inqwelo yakho okwangoku ndilambatha.

Qhubeka ezivenkileni

Le ncwadi ilandelayo ichaza imiqathango yokusetyenziswa kwewebhusayithi ye-ID. Ngaphambi kokusebenzisa nayiphi na inkonzo ye-ID, kufuneka ufunde, uqonde, kwaye uyavumelana nale migomo.

1. Imiqathango jikelele
(1) Bobabini, abasebenzisi bokuphela kunye nabaxumi bezentengiso, bathathwa njengabaxhasi ngemimiselo nemibandela.

(2) Le migaqo neemeko ziya kufaka isicelo sobume bonke bezoshishino phakathi komxhasi kunye ne-www.make.id. Zisebenza kubanini bebhishini kuzo zonke iimeko zobudlelwane bezolimo, nangona kungavunyelwanga ngokuvakalayo kwakhona; inguqu ngexesha lekhontrakthi lisebenza kwaye liyasebenza.

2. Imveliso
(1) Iimveliso ezinikezelweyo ziyimifanekiso eqingqiweyo kunye neprinta "amakhadi" okwenene isampula, okanye intsha engasetyenziswanga ekuhanjisweni koluntu. Abanalo isimo seburhulumenteni kwaye akukho maxwebhu aseburhulumenteni. Akwawutshintshisi nawaphi na amalungelo okanye amalungelo kumnini. Amakhadi ngokwawo ayabonakali njengobungqina bohlobo oluthile.

(I-2) Amakhadi awasemthethweni, kwaye aqondwa njengeikopi / iimpazamo, okanye ezenzelwe nayiphi na into okanye iimvavanyo zeenkqubo njengoko kwenzeka kwikhadi elisemthethweni, elisemthethweni.

(3) Ukusetyenziswa kakubi kweli khadi akungekho mthethweni, kungakhathaliseki ukuba ngaba ngumphumo wokungahambelani kakuhle, ubuqhetseba, ukusetyenziswa kakubi koluntu okanye kwezinye. Ukuba uthatha isigqibo sokwenza into engaphezulu kweenjongo zokuqala zokuthengwa kwamakhadi alungileyo, kufuneka uthathe ulwazi ukuba unokulimaza umThetho.

3. Imisebenzi yabathengi
(1) I-MAKE.ID ayikho nayiphi na inyanzelekile nayiphi na enye (ngokuthe ngqo, ngokungathanga ngqo, ngokukodwa, ekhethekileyo, efanelekileyo), ukulahleka okanye ukulimala okubangelwa ukusetyenziswa kwala makhadi. Xa ungathandabuzeki, umthengi ukhulula yonke imonakalo kunye namatyala esithathu.

(2) Ubunini beemakhadi ezinobungqina bungavunyelwa okanye abukho mthethweni kwezinye iindawo. Kuxanduva lomxhasi ukuqinisekisa ukuba ilifa lala makhadi liyavunyelwa kwindawo efunwayo ngaphambi kokuthenga ikhadi kunye nathi. Ngokuthengwa kwamakhadi ethu amnandi umthengi uqinisekisa ukuba ilifa leli khadi livumelekile kwimeko ehambelana nayo, isixeko okanye ilizwe.

(3) Ukubhengezwa kolwazi lobuxoki, ulwazi olunenkohliso lungabi mthethweni. Okokuqala, oko kuthetha ukuthini, ukusetyenziswa kwamakhadi e-MAKE.ID njengobungqina beminyaka okanye ubuninzi bezinga (nokuba nolwazi lobuxoki) nangayiphi na injongo engekho mthethweni.

4. Ukupheliswa kweKontrakthi
(1) Imveliso kunye neenkonzo ezidweliswe ngaphakathi kwile venkile ye-intanethi aziyizibonelelo ezibophelelayo; kunokuba sisimemo kumthengi ngokuthumela isipho esibophelelayo kwi-MAKEID ngokubeka umyalelo.

(2) Ngokuthumela idatha yedatha ekupheleni komyalelo wokumisela umthengi ubeka umyalelo wokubopha izinto ngaphakathi kwinqwelo yokuthenga yezityalo. I-MAKE.ID iya kuqinisekisa ukuba ifumene umyalelo ngokukhawuleza. Okuqinisekisiweyo kokufumana akubanga ukwamkelwa komyalelo; nangona kunjalo ingaqhagamshelaniswa nesibhengezo sokwamkela.

(3) UMAKE.ID unelungelo lokufumana isibonelelo semvumelwano (umyalelo) womthengi kwisithuba seentsuku ezisixhenxe zokusebenza ezifunyenweyo. Ukwamukelwa kunokubhengezwa okanye ngoqhagamshelwano olucacileyo okanye ukuhanjiswa kweempahla.

(4) UMAKE.ID unelungelo lokunciphisa umyalelo kwixabiso lemali. Ukongezelela, utshintsho olunokwenzeka, olunjengomxholo, ifom okanye umbala - kwinqanaba elifanelekileyo kumthengi - ligcinwe.

(5) Inkontileka yokugqibela ixhomekeke ekuhambisweni okungekho okanye okukhethiweyo, kwimeko yokungalunganga okanye ukungafanelekanga ukunikezelwa ngabathengisi - oko kukuthi, i-MAKEID ayifuni nengozi. Uxanduva lweenjongo kunye nokunganakwa ngokuhambelana ne-§ 9 yale Migqaliselo neMibandela iya kuhlala ingakhuselekanga. Xa kwenzeka ukungabikho okanye ukutholakala ngokweenxenye zeeNkonzo ze-MAKE.ID ziya kuzisa ngokukhawuleza umthengi; xa kwenzeka ukurhoxiswa ngumthengi, i-already made payment iya kubuyiselwa ngokukhawuleza, ukuba inkonzo ayizange iqalwe okwamanje.

5. Ukurhoxiswa
(1) Ngokubanzi, abathengi banelungelo lokuba netyala lokurhoxisa izinto ezithengiweyo. Kwimeko yangoku, nangona kunjalo, ngokuhambelana ne- § 312 d para. I-4 BGB (I-Code Civil yaseJamani) inelungelo lokurhoxisa alisebenzisi, kuba phantsi kwekhontrakthi ngokuphathelele ukuhanjiswa kweempahla eziveliswa ngokweenkcukacha zabathengi kwaye ngokucacileyo zilungelelaniswa neemfuno zomntu.

6. Amanani kunye nokuthumela
(1) Zonke iintengo ezifakwe kwivenkile ye-intanethi zixabiso lamanani. Sele sele zibandakanya onke amanqaku exabiso, ngakumbi irhafu yokuthengisa.

(2) Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela, amanani awabandakanyi ukupakishwa, imithwalo, ukuposa okanye i-inshorensi. Ngoko ke, ukuthunyelwa kweemveliso eziyalelwe kukho kunokufumana iindleko zokuthumela ezongezelelweyo; Abaxumi baya kukwaziswa ngokucacileyo ngemali.

7. Policy Shipping
(1) Ngaphandle kokuba ikhefu livunyelwene ngokucacileyo, iimpahla ziza kuhanjiswa kuphela emva kwentlawulo ephezulu-oko kukuthi, ukuhanjiswa kuya kwenziwa kuphela emva kokuhlawulwa kwentlawulo.

(2) Ukukhutshwa ngokukhethekileyo kuyavunyelwa ukuba kunengqiqo kumthengi.

(3) Amashishini apho angabakho umngcipheko wokulahlekelwa ngengozi okanye ukungonakali kwezinto ezidayisiweyo ngokudluliselwa kuye ngokwakhe okanye umntu ogunyazisiweyo ukuba awusifumane, kwi-imeyili yokuthenga umngcipheko unokuba kunye nokuhanjiswa iimpahla kumntu ofanelekileyo wokuthutha. Kubathengi, umngcipheko wokulahlekelwa ngengozi kunye nokuphazamiseka ngengozi kweentengiso kubakho ukunikezelwa kweempahla kumthengi, kungakhathaliseki ukuba umthengi akakwazi ukumkelwa.

8. Intlawulo
(1) Kwimeko yokuhlawulwa ngotshintsho lwebhanki okanye ukuhlawulwa kwemali, kuyimfuneko ukungenisa igama elipheleleyo kunye nenjongo / inombolo yenombolo kwi-akhawunti yasebhanki ekwazisiweyo.

(2) Umthengi uya kuba nelungelo lokucima, ukuba ukuchaswa kwakhe okusemthethweni kuye kwasungulwa ngokomthetho okanye kwamkelwa yi-MAKEID. Umxhasi unokwenza kuphela amalungelo akhe okugcina ukuba i-counterlaimer isekelwe kwikontrakthi enye.

9. Ukugcinwa kweSihloko
(1) Kubathengi, i-MAKE.ID igcina ubunini beempahla ezithengisiwe (iimpahla ezinemiqathango) kuze kube yintlawulo epheleleyo yentengo yentengo eyenziwe. Kwiimashishini, i-MAKE.ID igxininise ukuhlawulwa ngokupheleleyo kwezibango ezivela kwintsebenziswano eqhubekayo yezoshishino.

(2) Umxhasi unyanzelekile ukuba aphathe impahla ngokucophelela ngexesha lokugcinwa kwesihloko.

(3) Ngethuba lokugcina ityala umthengi unyanzelekile ukuba avumele ukufikelela komntu wesithathu kwimpahla kuye kumthengisi-umzekelo xa kwenzeka ukuthunjwa-kwaye uxelele umthengisi ngomonakalo okanye ukutshatyalaliswa kwempahla nokubonelela ngolwazi lonke kunye namaxwebhu afunekayo ukukhusela amalungelo omnini. Amagosa okunyanzeliswa okanye abathathu maqela mabaxelelwe ngobunikazi belizwe langaphandle. Umthengi kufuneka azise malunga nokutshintsha kobunini beempahla kwakunye nokutshintsha kokuhlala.

(4) Ngokwephulo lwekhontrakthi ngumthengi - ngokukodwa ukungahlawulwanga okanye xa kwenzeka ukuphulwa komsebenzi phantsi komhlathi (2) kunye (3) yalolu lungiselelo - IMAKE.ID inelungelo lokukhansela isivumelwano kunye nokubuyisela iimpahla.

10. IWarranty kunye neMqinisekiso
(1) Imbonakalo nje yemveliso nganye kwiwebhusayithi ibonwe njengenkcazo yenkonzo ecocekileyo kwaye akukho nhlobo njengesiqinisekiso somgangatho weemveliso. Ingxelo yeWarranty yamalungu omntu wesithathu, afana neenqinisekiso zemveliso, ayinakuchaphazeleka.

(2) Ngokuhambelana nemimiselo esemthethweni, umthengi unokufuna nje ukuzaliseka ngokulandelelweyo ukuba iimpahla ezithunyelweyo ziyilo. Umthengi unokukhetha ukuba ngaba ukuzaliseka okulandelayo kuya kwenziwa ngokulungiswa okanye ukutshintshwa. Nangona kunjalo, i-MAKEID ihlala inelungelo lokunqanda uhlobo lokuzaliseka xa liza neendleko ezingafaniyo ngelixa olunye uhlobo lwesilungiso alukho naziphi na izinto ezingalunganga kumthengi.

(3) Umthengi akavumelekanga ukuba asuse ngokukhawuleza ukusilela kwamanje okanye ukuba asuswe ngumntu wesithathu (ukuzimela); iindleko ezenzekayo aziyi kubuyiselwa.

(4) Ukuba umsebenzi olandelayo ungaphumeleli, umthengi unakho, ngokwengqiqo yakhe ngokwemimiselo yomthetho, ukunciphisa umvuzo (ukunciphisa), ukukhansela inkontileka (ukuhoxiswa), ukufunwa kwembuyekezo okanye ukufumana iindleko ezifunyenwe. Ukuba umthengi ufuna ukuhlawulwa kweendleko zokungahlawuliswa kweendleko, iimingcipheko zemfanelo zeCandelo 9 yale Migqaliselo neMeko ziya kusebenza.

(5) Ixesha lokukhawulelwa kwamalungelo omthengi ngenxa yeempembelelo zeempahla ezithengiweyo ziyiminyaka emibini ukusuka ekunikezweni kwempahla yabathengi kunye namashishini omnye kunyaka ukususela ngomhla wokuhanjiswa. Ukunciphisa ukulungelelaniswa kwezi zinto kufikelelekanga ngaphandle kokuba i-MAKEID ihlawulwe phantsi kweCandelo 9 yale Migqaliselo okanye ibhekisela kwilungelo lokwenene lomntu wesithathu, ngenxa yokunikezelwa kokunikezelwa kwempahla.

11. Uxanduva
(1) Ngenxa yeemfuno zomthetho i-MAKE.ID inoxanduva ngokupheleleyo lokonzakalisa okubangelwe kukwenzakala ebomini, ilungu lomzimba okanye impilo esekwe kukwaphula umthetho ngabom okanye ngokungakhathali ngabo, abameli bayo bezomthetho okanye abancedisi bayo kunye neminye imonakalo, esekwe ngenjongo okanye ukwaphula umthetho ngokungakhathali. Ngapha koko iMAKE.ID inoxanduva ngokupheleleyo lokonakaliswa okugutyungelwe luxanduva ngokwezinto ezisemthethweni ezibophelelayo, ezinje ngeJamani Product Product Liability Act.

(2) I-MAKE.ID inesibophezelo somonakalo obangelwa ukunganakwa okulula, ngokungakhathaliseki ukuba ukunganakwa kubandakanyeka ukuphulwa kwemigaqo-mboleko, apho ukuzaliseka kwenkontileka kubaluleke kakhulu (izibophelelo zekhadi); ngelixa u-xanduva lukhawulelwe kwizinto ezibonakalayo, eziqhelekileyo, umonakalo othe ngqo.

(3) Xa kwenzeka ukuphulwa kancinci kwamanyathelo amancinci amakhontrakthi MAKEID akayi kuba noxanduva kumashishini; kubathengi, uxanduva kula maxesha lucaciswe kwizinto ezibonakalayo, eziqhelekileyo, umonakalo othe ngqo.

(4) Naliphina uxanduva olongezelelweyo - kungakhathaliseki ukuba ngumthetho wesibango esithathiweyo - ayifakiwe.

12. Imiqathango yokugqibela
(1) Umthetho weRiphabhlikhi yaseJamani isebenza. Kubathengi abangagqiba isivumelwano kunye neenjongo zengcali okanye ezoshishino, olu khetho lomthetho lusebenza kuphela ngaphandle kokuba ukhuseleko olunikezelweyo alukhatyathwa yimimiselo enyanzelekileyo yomthetho welizwe apho umthengi enokuhlala khona.

(2) Amalungiselelo eSivumelwano seZizwe eziManyeneyo kwiZivumelwano zokuThengiswa kweeMpahla zamazwe ngamazwe (I-CISG) ayiyi kusebenza.

(3) Ukuba nayiphi na imimiselo yesivumelwano kunye nomthengi, kubandakanywa le migaqo kunye nemimiselo, ingabikho mthethweni okanye ayikho emthethweni okanye ukuba izivumelwano ziqulethe ikhefu, oku akukuchaphazela ukuqinisekiswa kwemigaqo eseleyo. Kwiimeko ezinjalo amaqela azimisela ukutshintshwa ngokubonelela ngokupheleleyo okanye okungekho ngempumelelo ngokubonelela ngempumelelo, ekuphumeleleni koqoqosho lwaso kufutshane nelelo elingenakusebenza.

(4) Indawo yokulawula kuyo yonke ingxabano evela kwesi sivumelwano iHurgand.Le Migangatho yeNkonzo isebenza ngo-Agasti 01, 2016.